دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • تور مجازی

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 3730 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 2777 بازدید)
yaser ghahremani ( 261 بازدید)
akhbar ( 258 بازدید)
create organization email ( 238 بازدید)
خبر اصلی ( 235 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 215 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 188 بازدید)
آموزش ( 167 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 146 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 101 بازدید)
خوش آمدید ( 55 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 222 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 96 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 42 چاپ)
آموزش ( 39 چاپ)
akhbar ( 38 چاپ)
yaser ghahremani ( 35 چاپ)
خبر اصلی ( 34 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 30 چاپ)
create organization email ( 29 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 28 چاپ)
خوش آمدید ( 24 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر