دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 9600 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 7205 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 1911 بازدید)
yaser ghahremani ( 941 بازدید)
create organization email ( 900 بازدید)
akhbar ( 895 بازدید)
خبر اصلی ( 827 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 734 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 661 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 563 بازدید)
آموزش ( 517 بازدید)
گارگاه ( 514 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 490 بازدید)
خوش آمدید ( 191 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1050 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 328 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 212 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 151 چاپ)
akhbar ( 134 چاپ)
آموزش ( 129 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 117 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 117 چاپ)
خبر اصلی ( 117 چاپ)
create organization email ( 115 چاپ)
yaser ghahremani ( 114 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 93 چاپ)
خوش آمدید ( 89 چاپ)
گارگاه ( 49 چاپ)
    ... آمار بیشتر