دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 6183 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 4624 بازدید)
yaser ghahremani ( 557 بازدید)
akhbar ( 543 بازدید)
create organization email ( 526 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 514 بازدید)
خبر اصلی ( 479 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 467 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 442 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 353 بازدید)
گارگاه ( 342 بازدید)
آموزش ( 331 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 307 بازدید)
خوش آمدید ( 130 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 615 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 165 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 89 چاپ)
آموزش ( 77 چاپ)
akhbar ( 75 چاپ)
خبر اصلی ( 70 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 68 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 64 چاپ)
yaser ghahremani ( 64 چاپ)
create organization email ( 62 چاپ)
خوش آمدید ( 52 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 50 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 30 چاپ)
گارگاه ( 25 چاپ)
    ... آمار بیشتر