پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- معاونت ها و مراکز ستادی
فراخوان چهارمین برگزاری برنامه پزشک پژوهشگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران:  با عنایت به برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر از طرف وزارت متبوع، به اطلاع داوطلبان می رساند افراد واجد شرایط مندرج در آیین نامه پیوست ، می توانند به سامانه rcd.research.ac.ir مراجعه نموده و فرمهای پیوست را حداکثر تا تاریخ ۱۰/۵/۹۶ تکمیل نمایید.
مراکز تحقیقاتی واجد شرایط طبق آیین نامه مذکور نیز جهت اخذ مجوز برنامه پزشک پژوهشگر در صورت تمایل، کاربرگ مربوطه (پیوست) را تکمیل و به همراه مدارک مندرج در آیین نامه به این معاونت ارسال نمایند.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت rcco.iums.ac.ir منوی برنامه پزشک پژوهشگر مراجعه یا با شماره ۸۶۷۰۲۵۱۶ تماس حاصل فرمایید.
 بدیهی است مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به مکاتبات بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31234.52150.fa
برگشت به اصل مطلب